Båda eller bägge?

Pronomenen båda och bägge betyder exakt samma sak och används likadant.
Han kunde inte bestämma sig för vilken skjorta han skulle köpa, så han köpte båda.
= Han kunde inte bestämma sig för vilken skjorta han skulle köpa, så han köpte bägge.
English | 中文
He couldn't decide which shirt to buy, so he bought both.
他无法决定买哪件衬衫,所以他两个都买了。
⚠️
Båda är mycket vanligare än bägge. I tidningstext är båda mer än femton gånger så vanligt.

Mer läsning