En eller ett?

Kort om obestämda artiklar

En eller ett är obestämda artiklar i svenskan. De motsvarar engelskans a och an.
En artikel används tillsammans med ett substantiv. Vilken obestämd artikel man använder i svenskan beror på substantivets så kallade genus. Genus är en egenskap som påverkar hur substantiv böjs och hur andra ord som hör till substantivet böjs.
Engelskan har inte genus, så valet mellan a och an beror bara på uttalet. Men i de flesta indo-europeiska språk, inklusive svenskan, finns genus – och det påverkar böjningen och vilken artikel som man använder.

Genus i svenskan

Svenskan har två genus:
 • utrum (en-ord)
 • neutrum (ett-ord).
Förr hade svenskan tre genus: maskulinum, femininum och neutrum. Men maskulinum och femininum har smält ihop till utrum.

Hur vet man vilket genus ett substantiv har?

Tyvärr finns det inget sätt att hundra procent avgöra vilket genus ett substantiv har. Men det finns en del mönster och tendenser. Här får du lära dig de viktigaste.

Levande varelser är oftast en-ord

Levande varelser är i de flesta fall en-ord.
 • en bror
 • en fågel
 • en kvinna
 • en man
 • en tomte.
Detta betyder inte att alla en-ord är levande saker. Det finns gott om en-ord som är saker:
 • en boll
 • en lampa
 • en matta
 • en soffa.
Det finns också undantag, alltså levande varelser som betecknas med ett-ord:
 • ett barn
 • ett bi
 • ett djur
 • ett får
 • ett geni
 • ett helgon
 • ett kommunalråd
 • ett lamm
 • ett lejon
 • ett proffs
 • ett snille
 • ett syskon
 • ett vittne.

De flesta substantiv är en-ord

Ungefär 3 av 4 substantiv är en-ord. Så om du behöver gissa, gissa alltid på en. Varför finns det så många en-ord? Jo, kommer du ihåg att de ursprungligen var två genus? När de slogs samman blev de dubbelt så många!
⚠️
Memorera bara ett-orden! Eftersom de flesta substantiv är en-ord, är det bäst att bara memorera undantagen. Strunta alltså i att memorera vilka ord som är en-ord, och lägg på minnet vilka ord som är ett-ord i stället.

Avledda ord är oftast en-ord

De flesta ord som slutar på en avledningsändelse (suffix) är en-ord. Därför är det smidigt att lära sig undantagen, alltså vilka avledningsändelser som ger ett-ord. Följande avledningsändelser ger ett-ord:
 • -eri: ett fyrverkeri, ett bageri, ett mejeri
 • -gram: ett anagram, ett program, ett telegram
 • -(i)um: ett akvarium, ett stadium, ett decennium
 • -mang: ett evenemang, ett lavemang
 • -ment: ett argument, ett instrument, ett parlament
 • -skop: ett periskop, ett mikroskop
 • -tek: ett bibliotek, ett diskotek.
Några avledningsändelser kan ge både en- och ett-ord. Se upp för dessa!
 • -ande: en ordförande, en sökande; ett aktieägande, ett skrivande, ett studerande
 • -at: en advokat, en kandidat; ett klimat, ett resultat
 • -e: en namne; ett bygge
 • -ende: en fiende; ett ärende
 • -skap: en bekantskap, en kunskap; ett landskap, ett brödraskap.
⚠️
I flera fall syftar en-orden på personer och ett-orden på saker. Särskilt vid -ande och -ende.

Sista leder bestämmer

I sammansättningar är det sista ledet som bestämmer vilket genus ordet har. Så om du kan det ordet sedan tidigare, så kan du även sammansättningens genus.
en tårta en pannkakstårta
ett djur ett husdjur

Mer läsning