kan både vara ett adverb och en subjunktion (bisatsinledare).

Adverbet då

Som adverb kan användas på flera olika sätt. Här är grunderna

Vid den tidpunkten

kan betyda ’vid den tidpunkten’. Det handlar om den tidpunkt som man pratar om i sammanhanget. Motsatsen till detta är nu. Inte nu, utan då. Det här :et känner vi igen från ordet dåtid, motsatsen till nutid.
Vi kommer klockan åtta. Är du hemma då?
English | 中文
We will arrive at eight o'clock. Are you home then?
我们会在八点钟到达。那时你在家吗?
1944 förklarade sig Island självständigt från Danmark. Det var också då som min morfar föddes.
English | 中文
In 1944, Iceland declared independence from Denmark. That was also when my grandfather was born.
1944年,冰岛宣布独立于丹麦。那也是我爷爷出生的年份。

Under dessa omständigheter

kan inte bara användas om tid, utan också om omständigheter. syftar på de omständigheter som man just har pratat om.
Jag kan inte dricka så mycket kaffe. Jag skulle bli alldeles yr då.
då = om jag dricker så mycket kaffe
English | 中文
I can't drink that much coffee. I would get really dizzy.
我不能喝那么多咖啡。那样我会感到非常头晕。
Ibland fungerar som en upprepning av en villkorssats.
Om han får en poäng till, då leder han tävlingen. då = om han får en poäng till
English | 中文
If he gets one more point, then he will be leading the competition.
如果他再得一分,那么他就会领先比赛。

Efter frågeord

används också efter frågeord. Man använder efter frågeord för att man vill få mer eller tydligare information. I dessa fall är alltid betonat.
– Jag ska åka till Nice. – När då?
English | 中文
“I'm going to Nice.”
“When are you going?”
“我要去尼斯。”
“什么时候去?”
– Jag ska övertyga honom! – Hur då?
English | 中文
“I'm going to persuade him!”
“How are you going to do that?”
“我要说服他!”
“你打算怎么做?”
– Det var bara en i klassen som fick högsta betyg. – Vem då?
– Det saknades en del för att datorn skulle fungera. – Vilken då?
– Jag gillar inte det. – Vad då?
– Den här filmen är så irriterande. – Vad då irriterande? Vadå irriterande? Vad menar du med det?
English | 中文
“This movie is so annoying.”
“What do you mean by annoying?”
“这部电影真让人恼火。”
“你说的恼火是什么意思?”
– Hon tänker säga upp sig från sitt jobb. – Varför då?
– Han ska börja resa i jobbet. – Hur ofta då?

I frågor som byter fokus

kan också användas i andra typer av frågor för att byta fokus till något nytt. I dessa fall står i slutet av meningen och är obetonat.
– Jag kommer till Göteborg den 8 november. – När åker du hem då?
English | 中文
“I'll be in Gothenburg on November 8th.”
“When are you going back home then?”
“我将在11月8日抵达哥德堡。”
“你什么时候回家呢?”
– Anna, Jin och Tor är här. – Helena då?
English | 中文
“Anna, Jin and Tor are here.”
“What about Helena?”
“Anna,Jin和Tor在这里。”
“那么Helena呢?”
– Jag kan inte i dag. – I morgon då?

I uppmaningar

används också i uppmaningar. I dessa fall har en förstärkande effekt. Det får talaren att låta otålig. I uppmaningar är obetonat.
Kom då! Vi har bråttom.
English | 中文
Come on! We're in a hurry.
快点!我们赶时间。
Men berätta då! Vi har inte hela dagen på oss.
English | 中文
Spit it out. We don't have all day.
别拖了时间了,告诉我吧。我们没有整天的时间。
Kom igen då! Det blir kul!
English | 中文
Come on! It'll be fun!
那就来吧!会很有趣的!

I andra utrop

används till sist i olika utrop. Det är svårt att säga exakt vilken funktion har i dessa fall, men det är ett sätt för talare att uttrycka sin attityd till något.
Ja då! Ja visst!
English | 中文
Sure!
当然
Nej då! Visst inte!
English | 中文
Certainly not!
当然不是!
Än sen då! Och?!
English | 中文
So what then!
那又怎样!

Subjunktionen då

När används som subjunktion kan det ha två olika betydelser: ’när’ och ’eftersom’. är formellare än eftersom.
Han var inte hemma då jag kom hem. när jag kom hem
English | 中文
He wasn't home when I got home.
当我到家时,他不在家。
Då vädret är dåligt, måste vi avbryta expeditionen.
eftersom vädret är dåligt
English | 中文
As the weather is bad, we have to cancel the expedition.
由于天气不好,我们必须取消这次探险。
Undvik att använda i stället för eftersom. Det kan nämligen skapa förvirring. I följande fall är det svårt att veta vad som menas:
Receptionen är stängd då vi är på lunch. När vi är på lunch? Eftersom vi är på lunch?

Mer läsning