Nominalfras

Vad är en nominalfras?

En nominalfras är ett eller flera ord som tillsammans fungerar som ett ensamt substantiv. De enklaste nominalfraserna består av endast ett ord: ett substantiv, pronomen eller egennamn. Detta ord är frasens huvudord.
Exempel på nominalfraser med bara ett ord:
 • hund
 • huset
 • sjuksköterskan
 • kärlek
 • jag
 • honom.
Nominalfrasen kan också innehålla olika bestämningar. Bestämningarna kan vara till exempel adjektivattribut eller attributiva bisatser. Deras uppgift är att beskriva huvudordet. Huvudordet och alla bestämningar utgör tillsammans nominalfrasen. Detta gör att en nominalfras kan bestå av väldigt många ord.
Exempel på längre nominalfraser (med huvudordet i fetstilt):
 • en svart hund
 • huset som står på kullen
 • den gamla sjuksköterskan
 • kärlek som aldrig dör.
💡
Det är lätt att blanda ihop ordklasser, fraser och satsdelar.
 • Ordklasser är till exempel substantiv, adjektiv, adverb, verb och prepositioner.
 • Fraser är till exempel nominalfraser, adjektivfraser, adverbfraser, verbfraser och prepositionsfraser.
 • Satsdelar är till exempel subjekt, objekt, adverbial och (predikats)verb.

Så används nominalfraser

Nominalfraser används ofta som subjekt, objekt, predikativ eller efter prepositionen i prepositionsfraser.

Som subjekt

Jag heter Klas.
English | 中文
I am called Klas. 我叫Klas。
Huset som står på kullen är till salu.
English | 中文
The house on the hill is for sale.
在小山上的房子正在出售。

Som objekt

Han ville uppleva äkta kärlek som aldrig dör.
English | 中文
He wanted to experience true love that never dies.
他想要体验永不消逝的真爱。
Jag träffade den gamla sjuksköterskan.
English | 中文
I met the old nurse.
我遇到了那位年老的护士。

Som predikativ

Han är en snäll kille.
English | 中文
He is a nice guy.
他是一个好人。

Som rektion i prepositionsfras

Jag tänker på dig.
English | 中文
I'm thinking about you.
我在想你。
Vi sökte efter den gamla sjuksköterskan.
English | 中文
We searched for the old nurse.
我们寻找那位年老的护士。

Som adverbial

Vi träffas varje måndag.
English | 中文
We meet every Monday.
我们每个星期一见面。
Nästa vecka är jag ledig.
English | 中文
Next week I'm free.
下个星期我有空。
 

 
Det finns mycket att lära sig om nominalfraser, men nu har du förhoppningsvis bättre koll på grunderna.

Mer läsning