Därför eller därför att?

Därför och därför att ser väldigt lika ut, men de används helt olika.

Därför – av den anledningen

Därför är ett adverb som betyder ’av den anledningen’, ’av den orsaken’. Därför uttrycker att det man precis sagt är anledningen eller orsaken till det man fortsätter att säga.
A. Därför B.
A är anledningen till B.
Därför kan användas först i satsen. Därför kan också stå mitt i satsen, efter verbet och subjektet.
Det regnar. Därför vill jag inte gå ut. Anledningen (det regnar) står i den första meningen.
English | 中文
It’s raining. That’s why I don't want to go out.
下雨了,因此我不想出去。
Han är sjuk. Han kommer därför inte att närvara.
Anledningen (han är sjuk) står i den första meningen.
English | 中文
He’s ill. He will therefore not be present.
他生病了。因此,他将不会出席。
💡
Kom ihåg att verbet kommer direkt efter därför om därför står först i satsen!
Därför vill jag sjunga.

Därför att – anledningen är att

Därför att är en subjunktion, ett ord som inleder bisatser. Det betyder ungefär ’anledning är att’ eller ’orsaken är att’.
Jag vill inte gå ut därför att det regnar. Anledningen (det regnar) finns i bisatsen.
English | 中文
I don’t want to go out because it’s raining.
我不想出去,因为下雨了。
Han kommer inte att närvara därför att han är sjuk.
Anledningen (Han är sjuk) finns i bisatsen.
English | 中文
He won’t attend because he’s ill.
他将不会出席,因为他生病了。
💡
Bisatser med därför att kommer sist i satser.

Mer läsning