Prova eller prova på?

Prova – att använda eller göra något på prov

Prova används när man använder något eller gör något på prov.
Prova kläderna innan du köper dem.
English | 中文
Try on the clothes before you buy them.
购买前先试穿衣服。
När vi kommer hem ska vi prova Lindas nya tv-spel.
English | 中文
When we get home, we're going to try Linda's new video game.
当我们回到家,我们将会尝试 Linda 的新电子游戏。
Vi har aldrig provat att bo i radhus.
English | 中文
We have never tried living in a townhouse.
我们从未尝试过住在联排别墅里。
Har du provat att äta med pinnar?
English | 中文
Have you tried eating with chopsticks?
你尝试过用筷子吃饭吗?

Prova på – att göra något på prova

Prova på används när man gör något på prov. Det används alltså bara om aktiviteter, inte när man provar saker.
Vi har aldrig provat på att bo i radhus.
Har du provat på att äta med pinnar?

Mer läsning