Ordföljd: kanske

Kanske och dess ovanligare synonymer kanhända, törhända och måhända gör att en huvudsats antingen kan ha typisk huvudsatsordföljd eller typisk bisatsordföljd. Vilken ordföljd som är möjlig beror på kanske:s placering.

Kanske i huvudsatsordföljd

En huvudsats med kanske kan ha typisk huvudsatsordföljd om kanske står
  • som fundament
  • som satsadverbial
  • sist i satsen.
Kanske kommer Johan inte på festen.
Johan kommer kanske inte på festen.
Johan kommer inte på festen, kanske.
Typisk huvudsatsordföljd innebär att det finita verbet kommer på andra plats i påståenden, direkt efter fundamentet.
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
Infinit verb, objekt etc.
Kanske
kommer
Johan
inte
på festen

Kanske i bisatsordföljd

En huvudsats med kanske kan också ha typisk bisatsordföljd om kanske står
  • som fundament
  • som satsadverbial.
Kanske Johan inte kommer på festen.
Johan kanske inte kommer på festen.
Typisk bisatsordföljd innebär att subjektet och satsadverbial kommer före det finita verben.
Inledare
Subjekt
Adverbial
Finit verb
Infinit verb, objekt etc.
Kanske
Johan
inte
kommer
på festen

Med bisatsordföljd är ”har” och ”hade” valfritt

När man använder typisk bisatsordföljd med kanske, kan man även stryka har och hade i preteritum och preteritum perfekt, precis som i vanliga bisatser.
Kanske Johan inte (har) kommit fram till festen än.
Johan kanske inte (hade) kommit till festen än.

Mer läsning