En till

I en till är till ett adverb och betyder ungefär ’ytterligare’. En till betyder alltså ’ytterligare en’ eller ’ännu en’.
Till kan ofta komma antingen före eller efter substantivet. Olika personer föredrar olika ordföljd.
Får jag ställa en fråga till? Får jag ställa en till fråga?
English | 中文
May I ask another question?
我可以再问一个问题吗?
Vill du ha en kopp kaffe till? Vill du ha en till kopp kaffe?
English | 中文
Would you like another cup of coffee?
你还要喝一杯咖啡吗?
En gång till! En till gång!
English | 中文
One more time!
再一次!
– Är du färdig snart? Vi måste åka nu, annars kommer vi för sent. – Jag behöver bara tre minuter till.
English | 中文
“Are you almost done? We have to leave now, otherwise we'll be late.”
“I just need three more minutes.”
“你快做完了吗?我们必须现在出发,否则我们会迟到。”
“我只需要再三分钟。”
⚠️
I skriftspråket är ordföljden en fråga till vanligare än en till fråga. Därför uppfattar många en till fråga som stilmässigt vardagligare.

Mer läsning