Partikelverb med ”på”

Allmänna mönster

Det finns några allmänna mönster för partikelverb med .

Partikeln och objektet kan ibland bilda en fras

Ibland kan tänka sig en annan formulering där partikeln och objektet bildar en prepositionsfras (som används som adverbial). Man behöver då lägga till ett objekt som är underförstått.
 • lägga på brasan → lägga ved på brasan
 • skriva på ett avtal → skriva sin namnteckning på ett avtal

Partikeln och ett underförstått ord kan ibland bilda en fras

Ibland kan man tänka sig en annan formulering där partikeln bildar en prepositionsfras med ett underförstått ord:
 • dra på stövlarna → dra stövlarna på fötterna

”På” kan betyda ’fortsätta’

En del verb får betydelsen ’fortsätta’ när de bildar partikelverb med .
 • flyta på ≈ fortsätta flyta
 • jobba på ≈ fortsätta arbeta
 • kämpa på ≈ fortsätta kämpa
 • prata på ≈ fortsätta prata
I dessa fall kan man ofta byta ut mot vidare: jobba vidare, kämpa vidare, prata vidare. I vissa fall får det också innebörden ’ännu hårdare’, till exempel i driva på.
kan också användas med vissa verb när man ger någon tillåtelse. Den här betydelsen är besläktad med ’fortsätta’. Situationen är ofta att någon ber om lov att göra något.
A: Får jag fråga en sak? B: Ja, fråga på, du.
A: Får man gissa hur gammal du är? B: Ja, gissa på!

”På” kan betyda att man träffar något

Hos en del verb signalerar att man träffar någon eller krockar med något. Det partikellösa verbet uttrycker då ofta någon form av rörelse.
 • köra på
 • backa på
 • cykla på
 • springa på
 • gå på
Denna betydelse kan användas överfört. Då innebär någon form av attack.
 • flyga på
 • hoppa på
 • gå på

Ordlista

I den här listan hittar du olika partikelverb med . Listan är sorterad i alfabetisk ordning. Det är främst partikelverb där betydelsen skiljer sig mycket från det enkla verbet som tas upp i listan.
Bre(da) på prata eller skriva överdrivet eller överdrivet utförligt (om något)
Tidningen bredde på med stora ord för att övertala människor att vaccinera sig.
English | 中文
The newspaper used big words to persuade people to get vaccinated.
报纸使用华丽辞藻来劝说人们接种疫苗。
Dra på sig få (en sjukdom)
Farmor har dragit på sig flunsan.
English | 中文
Grandma has caught the flu.
奶奶得了流感。
Dyka på hastigt närma sig och tilltala
Hon dök på mig i samma ögonblick jag kom in genom dörren.
English | 中文
She pounced on me the moment I walked through the door.
她在我一走进门的那一瞬间就扑向了我。
Falla på inträffa, hända
När andan faller på går jag ut på stan.
English | 中文
When I feel like it, I go out on the town.
当我有心情的时候,我会外出逛逛。
Man borde inte sova när natten faller på, för tänk, då blänker stjärnorna högt uppe i det blå.
English | 中文
One should not sleep when night falls, because remember, then the stars shine high up in the blue.
当夜幕降临时,人们不应该睡觉,因为想想,此时星星在蓝天高处闪耀。
Gå på 1. bli lurad av
Jag gick på hans lögn.
2. fortsätta
Det här kan inte gå på.
3. fortsätta prata
Plötsligt blev det tyst i rummet, men Malin gick på som om ingenting hade hänt.
Han gick på om ditt och datt.
Haka på följa tätt efter
Cyklisten gjorde ett ryck och försökte cykla ifrån de andra, men de hakade på.
Heja på stödja (rop hejarop eller liknande)
Vi hejade på skidåkarna.’
Hitta på 1. tänka ut (något nytt), ljuga ihop
Har du hittat på den där historien själv?
2. tänka ut (och bestämma sig för att göra något)
Ska vi hitta på något att göra?
Hålla på 1. göra något (just nu)
Vad håller du på med?
Jag håller på och lagar mat.
2. fortgå, vara
Hur länge kommer mötet att hålla på?
3. vara nära (att göra något), nästan
Han höll på att missa tåget.
Hälsa på besöka (någon)
Vi ska till mormor och hälsa på.
Höra på lyssna
Hör på! Det här är viktigt.
Knacka på knacka på någons dörr
Kan du knacka på hos grannen och fråga om de har mjöl?
Krya på sig bli friskare
Hoppas du kryar på dig innan helgen!
Känna på uppleva, vara med om, genomgå
Ungdomarna fick känna på hur det är att leva i vildmarken.
Ligga på plåga, pressa
Min make ligger på mig om att jag borde sluta röka.
Lägga på höja priset
Butiken lägger på 100 % på inköpspriset.
Läsa på lära sig mer om något
Mexiko ligger inte i Sydamerika. Du behöver nog läsa på lite.
Passa på ta tillfället
Vi måste passa på att grilla nu när det är sommar.
Ringa på trycka på dörrklocka
Grannen ringde på och bad oss sänka musiken.
Skriva på underteckna
Har du skrivit på avtalet?
Skynda på 1. få att skynda sig, få att gå snabbare
Kan vi skynda på processen lite?
2. skynda sig
Skynda på nu!
Sätta på 1. starta
Sätt på tv:n, programmet börjar nu.
2. börja tillaga (kaffe, potatis eller liknande)
Hur många koppar ska jag sätta på?
När satt du på potatisen?
3. ha samlag med
Stöta på träffa, hitta
Jag stötte på en gammal kompis i dag.
De har stött på problem.
Ta på sig 1. klä sig
Ta på dig en tjocktröja så att du inte fryser.
2. bära, acceptera
Hon tog på sig alla kostnader.
Jag tar på mig hela ansvaret.

Det finns förstås otroligt många partikelverb med , och den här listan är bara en början.

Mer läsning