Alldeles

Alldeles är ett adverb. Det används ofta tillsammans med:
  • adjektiv
  • prepositioner
  • andra adverb
⚠️
Alldeles är ett gradadverb. Det betyder att det beskriver hur mycket (i vilken grad) ett annat ords betydelse uppfylls.

Mycket eller fullständigt

Alldeles betyder antingen ’i mycket hög grad’ eller ’fullständigt, helt’.
Bilen kostar alldeles för mycket för dem.
Bilen kostar mycket mer än de kan eller vill betala.
English | 中文
The car costs way too much for them.
汽车对他们来说太贵了。
Jag ska alldeles snart hjälpa dig.
Jag ska hjälpa dig mycket snart.
English | 中文
I'll help you very soon.
我很快就会帮助你。
Hinken är alldeles full.
Hinken är så full som den kan bli.
English | 中文
The bucket is completely full.
桶已经满了。
Ditt svar är alldeles riktigt.
Ditt svar är helt rätt.
English | 中文
Your answer is absolutely correct.
你的回答完全正确。
Kylskåpet är alldeles tomt.
Kylskåpet är fullständigt tomt.
English | 中文
The refrigerator is completely empty.
冰箱里什么都没有。
⚠️
Alldeles används bara med ord som inte har något förstärkande förled. Till exempel kan man säga alldeles trött. Däremot kan man inte säga alldeles småtrött. Mer om förstärkande förled

För att uttrycka förvåning eller förfäran

Alldeles används också för att uttrycka att man är förvånad eller förfärad över någonting. Då betonar det ofta att huvudordets betydelse gäller fullt ut.
Mina skor är alldeles blöta!
English | 中文
My shoes are absolutely soaked!
我的鞋子完全湿透了!
Jag fick den här tidningen alldeles gratis!
English | 中文
I got this magazine completely free!
我这本杂志完全免费得到的!
Din panna känns alldeles varm!
English | 中文
Your forehead feels very warm!
你的额头感觉非常热!
Har du bakat de här kakorna alldeles själv?
English | 中文
Did you bake these cookies all by yourself?
你竟然自己一个人做了这些饼干?

Mer läsning