Få se, få höra, få veta

Flera verb som har med våra sinnen att göra kan kombineras med :
  • få se
  • få veta
  • få höra.
Vilken skillnad gör då ? I stora drag finns det tre saker som kan uttrycka i dessa konstruktioner:
  • att någonting börjar
  • framtid
  • tillåtelse eller tvång.

Att någonting börjar

Få se, få veta och få höra kan betona att seendet, vetandet och hörandet börjar. Till skillnad från de enkla verben se, veta och höra uttrycker konstruktionerna med ofta att det hela händer ganska plötsligt.
Plötsligt fick han se en björn.
English | 中文
Suddenly he saw a bear.
他突然看到了一只熊。
Så fort jag kom hem fick jag veta att katten hade rymt.
English | 中文
As soon as I got home, I found out that the cat had escaped.
我一回家就发现猫跑了。

Framtid

Få se, få veta och få höra kan ibland uttrycka framtid.
I morgon får du veta vem som vinner.
English | 中文
Tomorrow you will find out who wins.
明天你会知道谁赢了。

Tillåtelse, tvång eller att bli utsatt för något

Den tredje betydelse som få se, få veta och få höra kan uttrycka är tillåtelse, tvång eller att man blir utsatt för någonting. Denna betydelse är vanlig hos även tillsammans med andra verb.
Som barnvakt fick han se Frost minst fem gånger i månaden.
English | 中文
As a babysitter, he watched Frozen at least five times a month.
作为保姆,他每个月至少看了五次《冰雪奇缘》。
Hon fick ofta höra kommentarer om sitt lila hår.
English | 中文
She often received comments about her purple hair.
她经常因她的紫色头发而受到评论。

Mer läsning