Fast, fastän eller även fast?

Fastän

Fastän är en subjunktion (bisatsinledare), som betyder ’trots att’.
Vi gick på en promenad fastän det regnade. trots att
English | 中文
We went for a walk even though it was raining.
我们尽管下雨了还是去散步了。
Jag kommer väl fastän jag egentligen inte vill. trots att
English | 中文
I guess I'll come even though I don't really want to.
我还是会来,尽管我并不太想去。

Fast

Fast kan både vara en subjunktion och en konjunktion. När fast används som subjunktion, betyder fast samma sak som fastän.
Vi gick på en promenad fast det regnade. fastän
Jag kommer väl fast jag egentligen inte vill. fastän
När fast används som konjunktion, betyder fast samma sak som konjunktionen men.
Jag ringde dig i går, fast du svarade inte.
men
English | 中文
I called you yesterday, but you didn't answer.
昨天我给你打电话了,但你没有接。
⚠️
En konjunktion binder samman två likadana led.
Jag ringde dig i går. huvudsats + Du svarade inte. huvudsats = Jag ringde dig i går, men du svarade inte.

Ordföljden avslöjar vilket fast det handlar om

Hur ser man då vilket fast det är? Jo, det syns på ordföljden. I bisatser kommer subjektet och satsadverbial före det finita verbet.

Bisats

Jag kommer väl fast jag egentligen inte vill. fastän, trots att
Bisatsinledare
Subjekt
Adverbial
Finit verb
fast
jag
egentligen inte
vill

Huvudsats

Jag kommer väl fast egentligen vill jag inte. men
Jag kommer väl, fast jag vill egentligen inte. men
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
egentligen
vill
jag
inte
jag
vill
-
egentligen inte

Även fast

Även fast är en talspråklig variant av fastän. Det används likadant som fastän, men mest i talspråk och informella texter.
Jag köper den även fast den är ganska dyr. fastän
English | 中文
I'll buy it even though it's quite expensive.
尽管它相当贵,我还是会买。

Fast att

I talspråket används också fast att. Det används på samma sätt som även fast och fastän.
Jag gjorde det fast att jag visste att det var fel.
English | 中文
I did it even though I knew it was wrong.
尽管我知道这是错的,我还是做了。

Mer läsning