Utan

Det finns tre olika utan: en preposition, en konjunktion och ett adverb.

Som preposition

När utan används som preposition betyder den ungefär ’i avsaknad av’, ’i brist på’. Utan signalerar att något saknas, inte finns, inte görs eller inte har hänt.
Jag kan inte leva utan dig.
English | 中文
I can't live without you.
没有你,我无法生活。
Jag lyckades smita ut utan att han märkte det.
English | 中文
I managed to sneak out without him noticing.
我成功地悄悄溜走了,他没有察觉到。
Jag kan inte se på tv utan att somna.
English | 中文
I can't watch TV without falling asleep.
我看电视就会睡着。

Som konjunktion

När utan används som konjunktion liknar det men. Båda används när det finns någon form av motsättning mellan delarna som de binder samman. En tumregel är att utan kräver en negation (till exempel inte) i den första delen. Men kan användas i båda fallen. Betydelseskillnaden är lättast att förstå genom att läsa några exempelmeningar:
Jag vill inte köpa den här, utan den där.
English | 中文
I don't want to buy this one, but that one.
我不想买这个,想买那个。
Jag vill inte köpa den här, men den där vill jag köpa.
English | 中文
I don't want to buy this one, but I want to buy that one.
我不想买这个,但是我想买那个。
Jag ville inte ha te, utan kaffe.
Jag ville inte ha te, men kaffe.
En vanlig konstruktion med konjunktionen utan är inte bara … utan även.
Hon är inte bara snabb, utan även stark.
English | 中文
She is not only fast but also strong.
她不仅快,而且强壮。

Som adverb

Som adverb betyder utan ’på utsidan’, ’utvändigt’. Det används ofta tillsammans med innan, som då betyder ’på insidan’, ’invändigt’.
De rengjorde huset både utan och innan.
English | 中文
They cleaned the house both inside and outside.
他们清洁了房子的内外。

Mer läsning