Hur mår du?


Det finns många sätt att fråga om hälsa, humör eller välbefinnande på svenska. Här är några exempel:
 • Hur mår du?
 • Är det bra med dig?
 • Är allt bra med dig?
 • Hur är läget?
 • Läget?
 • Allt bra?
 • Hur står det till?
 • Hur är allt med dig?
Flera av dessa är ofta utbytbara, men de skiljer sig ändå lite åt. Nedan är några tendenser.

Hur mår du?

Hur mår du är ofta en uppriktig fråga som man ställer till släkt eller vänner som man inte träffat på länge. Man frågor om personens hälsa, för man vet kanske att den har varit sjuk.
Var beredd på att den andra personen kan svara ärligt på frågan. Hur mår du används vanligtvis inte som hälsningsfras, och det kan uppfattas som konstigt att fråga en främling hur de mår.
På denna frågar svarar man ofta Jag mår …

Är det bra (med dig)?

Är det bra med dig används oftare än Hur mår du. Det används vanligtvis i början av konversationen. De flesta svarar positivt, oavsett hur de mår bra eller dåligt.
Det finns flera uttryck som används likadant:
 • Hur är allt (med dig)?
 • Allt bra (med dig)?
 • Är det bra (med dig)?
Typiska svar på dessa frågor är:
 • Allt är bra (med mig).
 • Det är bra (med mig).

Hur är läget?

Hur är läget och bara Läget fungerar som Är det bra med dig, men de är lite vardagligare. Även här kan man lägga till med dig i slutet.
Exempel på svar:
 • Det är fint.
 • Det är bra.
 • Bara bra.

Hur står det till?

Hur står det till fungerar som Är det bra med dig, men kan uppfattas som lite formellare och kan även användas skämtsamt.

Jag är bra

Tänk på att Jag är bra inte betyder ’jag mår bra’. Man kan vara bra eller duktig på att göra saker. Jag är bra handlar alltså inte om hälsa eller mående, utan om skicklighet, till exempel om man är bra på fotboll eller piano.
Man kan därför inte fråga någon Är du bra?
– Är du bra? – Jag är bra.
– Är det bra med dig? – Det är bra med mig.
– Är du bra på fotboll? – Ja, jag är bra på fotboll.

Mer läsning