Eftersom eller därför att?

Eftersom och därför att är båda bisatsinledare. De inleder bisatser som anger anledning eller orsak, så kallade kausala bisatser.
Eftersom och därför att är ofta utbytbara, men de har lite olika betydelse.

Därför att

Vanligtvis innehåller satsen med därför att viktig information som talaren vill tala om. Informationen i den överordnade satsen är vanligtvis mindre viktig.
A: Ta med ett paraply! B: Varför? A: Vi behöver det, därför att det regnar.
Vi behöver det är mindre viktig information. Det är nästan en upprepning av redan känd information. Det är att det regnar och att detta är anledningen som är mest centralt.

Eftersom

Satsen med eftersom innehåller ofta bakgrunds­information eller information som lyssnaren redan känner till. Här är informationen i den andra satsen lika viktig eller viktigare.
A: Kom så går vi ut i regnet! B: Jag ska bara hämta ett paraply, eftersom det regnar.
Här berättar talaren att hen ska hämta ett paraply och att anledningen är regnet. Lyssnaren vet redan att det regnar.

Var i satsen?

Eftersom man sällan börjar meningar med det nya och viktiga, börjar man sällan meningar med därför att. Däremot går det bra att börja dem med eftersom.
Jag stannar hemma, eftersom jag är sjuk. Jag stannar hemma. Anledningen är att jag är sjuk.
Eftersom jag är sjuk, stannar jag hemma. Med anledning av min sjukdom stannar jag hemma.
Jag stannar hemma, därför att jag är sjuk.
Jag är sjuk. Det är därför som jag stannar hemma. Därför att jag är sjuk, stannar jag hemma.

Som svar på varför

När man svarar på en fråga med varför är det däremot ofta naturligare att välja därför att, eftersom resultaten eller konsekvensen redan är känd:
A: Varför kom du för sent i dag? B: Därför att bussen gick sönder.
Jag kom för sent, därför att bussen gick sönder.

Skillnader i tal och skrift

Det finns ingen stilskillnad mellan eftersom och därför att. Båda används i både skriftspråk och talspråk. Däremot finns det ett vardagligare ord för därför att, nämligen för att.
Jag gjorde det för att jag kunde.
Jag gjorde det därför att jag kunde.

Mer läsning