Siffra, nummer eller tal?

Bara för medlemmar
Så här lyder Svensk ordboks definitioner:
siffra tecken för något av de nio första heltalen eller noll
Med andra ord är 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 siffror. Man använder siffror för att skriva nummer och tal.
nummer
  1. enhet i en naturlig (längre) ordningsföljd
  1. tal som godtyckligt får beteckna person eller företeelse
Det första kan vara vilken plats som man kommer i en tävling (Hon kommer nummer tre) eller vilken vilket hus på en gata som någon bor i (Jag bor i nummer åtta).
Det andra är till exempel ett personnummer eller ett mobilnummer.
tal en grundläggande matematisk storhet
Ett tal används alltså för att uttrycka hur många det finns av något. Ett högt tal anger att det finns fler, ett lägre tal anger att det finns färre. Positiva tal är högre än noll, och negativa tal är lägre än noll. Trehundra är ett högre tal än femtiotvå.

Mer läsning