Tala eller prata?

Bara för medlemmar.
Många gånger är tala och prata utbytbara.
Vi talade om vädret. Vi pratade om vädret.
English | 中文
We were talking about the weather.
我们在谈论天气。
Under de senaste decennierna har prata blivit vanligare och vanligare. Tala är mycket vanligt i till exempel tidningar, medan prata ofta är det enda alternativet i många vardagliga sammanhang.
Jag pratade med henne i går. Jag talade med henne i går.
English | 中文
I talked to her yesterday.
我昨天和她谈话了。
Lyssna inte på honom. Han pratar bara en massa strunt.
English | 中文
Don't listen to him. He's just talking nonsense.
别听他的,他只是胡言乱语。
Statsministern har talat med kungen.
English | 中文
The Prime Minister has spoken to the King.
首相已经与国王交谈了。
💡
”Man talar om sin sorg, man talar med någon om en viktig sak, man talar inför publik, man talar engelska och man talar dialekt. Man pratar inte ett språk. Pratar gör man i telefon och vid kaffebordet.” (Mediespråk.fi)

Tala ett språk

När objektet är ett språk, är tala däremot vanligare. Förr användes bara tala här, men numer hör man även prata.
Jag kan tala franska.
English | 中文
I can speak French.
我会说法语。
Hur många språk kan du prata?
English | 中文
How many languages can you speak?
你会说多少种语言?
💡
Skillnaden mellan tala och prata är lite kontroversiell. Många har starka åsikter. Så om du väljer att säga prata svenska, var beredd på att du kan bli rättad.

Fasta uttryck

I fasta uttryck kan man dessutom sällan byta ut dem.

Fasta uttryck med ”tala”

  • ärligt talat
  • tala sitt tydliga språk
  • tala klarspråk
  • höra talas om något
  • när man talar om trollen
  • något talar för sig självt

Fasta uttryck med ”prata”

  • prata i nattmössan
  • prata skit om någon

Mer läsning