Gott om och ont om

När det finns gott om något, finns det mer än tillräckligt av det.
– Har vi socker? – Ja, det finns gott om socker i skåpet.
English | 中文
Do we have sugar? Yes, there is plenty of sugar in the cupboard.
有糖吗? 是的,橱柜里有很多糖。
– Skynda dig! – Vadå då? Vi har gott om tid ju.
English | 中文
Hurry up! We have plenty of time.
快点! 我们有充足的时间。
Motsatsen är att det är ont om något. Då finns det mindre än tillräckligt av det.
– Vill du hänga med på bio? – Inte den här gången, tyvärr. Jag har lite ont om pengar den här månaden.
English | 中文
Do you want to go to the movies? Unfortunately not this time. I'm a bit short on money this month.
你想去看电影吗? 不好意思,这次不行。这个月我的钱有点不够用。
Det är ont om läkare i regionen.
English | 中文
There is a shortage of doctors in the region.
在该地区缺乏医生。
När man lär sig svenska utanför Sverige är det ofta ont om tillfällen att öva.
English | 中文
Learning Swedish outside of Sweden often has few opportunities to practice.
在瑞典以外学习瑞典语往往有很少机会练习。
Man kan förstärka både gott om och ont om genom att använda väldigt eller något annat gradadverb (förstärkningsord) framför.
  • väldigt gott om
  • otroligt gott om
  • mycket ont om.
På samma sätt kan man försvaga ont om med lite eller liknande adverb.
  • lite ont om
  • ganska ont om.

Mer läsning