Mer/mera eller fler/flera?

Mer eller fler?

Man använder mer tillsammans med mängder, saker man inte kan räkna. Fler använder man om antal, saker man kan räkna.
Jag åt mer mat än du.
English | 中文
I ate more food than you.
我吃的比你多。
Du åt fler potatisar än jag.
English | 中文
You ate more potatoes than I.
你吃的土豆比我多。
Skillnaden är samma som mellan mycket och många.
Jag åt mycket mat.
English | 中文
I ate a lot of food.
我吃了很多食物。
Du åt många potatisar.
English | 中文
You ate many potatoes.
你吃了很多土豆。
Ofta är ett ord antingen räknebart (antal) eller oräknebart (mängd):
  • Räknebart: bilar, hus, fåglar, städer, böcker.
  • Oräknebart: mat, vatten, luft, kärlek, sömn.
I ett visst sammanhang kan man dock vilja betona att något är en stor mängd (inte ett stort antal individer). Då är det naturligare med mer.
Det var mer turister på stan i dag än i går.
English | 中文
There were more tourists in town today than yesterday.
今天城里的游客比昨天多。
På samma sätt är det ibland mer naturligt att betona antalet individer:
Det var fler som anmälde sig till kursen i år än förra året.
English | 中文
There were more people who signed up for the course this year than last year.
今年报名参加课程的人比去年多。

Mer eller mera?

Mer och mera är oftast utbytbara. Undantaget är några fasta fraser:
  • mer och mer
  • mer eller mindre
  • med mera
  • vad mera är.
Utanför dessa fraser kan man välja fritt. Men mera är lite vardagligare och därför inte lika vanligt i till exempel tidningar och liknande texter.
Vill du ha mer mat? Vill du ha mera mat?

Fler eller flera?

I jämförelser kan man välja fritt mellan fler och flera. Även här är varianten med a lite vardagligare.
Ingen har sett den här filmen fler gånger än jag. Ingen har sett den här filmen flera gånger än jag.
Flera kan dock användas på ytterligare ett sätt, nämligen i betydelsen ’minst två’.
Jag har sett filmen flera gånger.
English | 中文
I have seen the movie several times.
我已经看过这部电影几次了。
Här finns alltså ingen jämförelse. I exemplet betonar flera att jag har sett filmen minst två gånger. Jag kan alltså ha sett den två, tre eller fler gånger.

Mer läsning