De sina

Frasen de sina betyder ’sina anhöriga, sina närstående, sin egen familj’.
Han såg fram emot att åka hem och träffa de sina över jul.
English | 中文
He looked forward to going home and meeting his loved ones over Christmas.
他期待着回家在圣诞节期间见到自己的亲人。
Att bo i ett annat land än sin familj är svårt. Ofta är det som värst under högtider när avstånden är långa och man saknar de sina.
English | 中文
Living in a different country than one's family is difficult. Often it's at its worst during holidays when distances are long and one misses their loved ones.
在异国居住是很困难的,特别是在节日期间,由于距离遥远,对亲人的思念难以平复。

Mer läsning