Ska eller lär

Ska och lär kan båda användas för att uttrycka att någonting är sannolikt eftersom folk säger det.
Ska kan i denna betydelse användas både i presens, ska, och i preteritum, skulle. Lär kan bara användas i presens.
Hon ska vara rik. Hon lär vara rik. Man påstår att hon är rik.
Han skulle ha byns snyggaste frisyr. Man påstod att han hade byns snyggaste frisyr.
Lär kan också uttrycka hög sannolikhet, utan att det grundar sig i vad någon annan har sagt. Exemplet Hon lär vara rik kan alltså betyda ’Hon är nog rik’. I denna betydelse används lär också om framtiden. Jämför denna användning med ska nedan:
Det lär regna i morgon. Det kommer nog att regna i morgon.
Det ska regna i morgon. Det kommer att regna i morgon, enligt vad som påstås (till exempel väderleksrapporten)

Mer läsning