Ska någonstans

Ska brukar användas för att uttrycka framtid, speciellt när det handlar om avsikter och planer. I dessa fall används ska tillsammans med ett verb i infinitiv.
Jag ska äta middag snart.
English | 中文
I'm going to have dinner soon.
我马上就要吃晚饭了。
När det andra verbet innebär någon form av förflyttning någonstans, kan man ofta utelämna det helt. Konstruktionen blir alltså: ska någonstans.
Han ska till Etiopien i morgon. ska åka
English | 中文
He is going to Ethiopia tomorrow.
他明天要去埃塞俄比亚。
Vart ska du?
ska åka, ska gå
English | 中文
Where are you going?
你要去哪里?
Hon kan inte träffas i morgon, för hon ska på en arbetsintervju.
ska gå
English | 中文
She cannot meet tomorrow, because she is going to a job interview.
她明天不能见面,因为她要去参加一次工作面试。
Vilken hållplats ska vi av vid?
ska vi gå av
English | 中文
Which stop are we getting off at?
哪一站我们要下车?
Jag ska med bussen som går klockan åtta i morgon bitti.
ska åka med
English | 中文
I'm going to take the bus that leaves at eight tomorrow morning.
我明天早上八点要坐公共汽车。
Allt ska bort!
English | 中文
Everything must go!
所有东西都必须处理掉。
Ska hem i meningen Jag ska hem nu kan alltså betyda ’ska åka hem’, ’ska gå hem’, ’ska cykla hem’ och så vidare. Det viktiga är att avsikten att ta sig hem.

Mer läsning