Det ska bli!

Det ska bli betyder ungefär ’det ska jag göra’ eller ’det ska jag ge dig’. Det används som svar på en order, beställning eller uppmaning. När man säger det ska bli menar man att man kommer att göra som man har blivit tillsagd. Ibland är det lite skämtsamt.
– Lasta fartyget! – Det ska bli, kapten!
English | 中文
Aye aye, captain!
是的,船长!
– Kan du bära ner den här till källaren åt mig? – Det ska bli!
English | 中文
“Can you carry this down to the basement for me?”
“Sure thing!”
“你能帮我把这个东西搬到地下室吗?”
“没问题!”
– En stor stark, tack! – Det ska bli!
English | 中文
“One large beer, please!”
“Sure thing!”
“一杯大啤酒,谢谢”
“好的!”

Mer läsning