Häromdagen eller häromsistens?

Häromdagen betyder ’för några dagar sedan’. Ofta använder man häromdagen när man inte minns exakt vilken dag det var eller när det är oviktigt.
Man kan också säga häromveckan, ’för några veckor sedan’, häromåret, ’för några år sedan’ och häromkvällen, ’för några kvällar sedan’.
Jag såg en älg häromdagen.
English | 中文
I saw a moose the other day.
我前几天看到了一只驼鹿。
Hon åt middag hos oss häromveckan.
English | 中文
She had dinner at our place the other week.
她前几周在我们家吃了晚饭。
Häromsistens betyder ’för en kort tid sedan’. Häromsistens används ofta för att syfta på ett tillfälle då man gjorde någonting speciellt.
När jag besökte mina morföräldrar häromsistens, bjöd de på kladdkaka.
English | 中文
When I visited my grandparents the other time, they served Swedish chocolate cake.
当我不久前去看望我的祖父母时,他们招待我吃了瑞典式巧克力蛋糕。
Hon fick stor uppmärksamhet häromsistens när hon skrev en kontroversiell krönika.
English | 中文
She received a lot of attention the other time when she wrote a controversial column.
她在前不久写了一篇具有争议性的专栏文章后受到了很多关注。
Häromsistens hörde jag att de ska öppna en ny affär här i närheten.
English | 中文
The other day I heard that they are going to open a new store here in the neighborhood.
前几天我听说他们要在这个附近开一家新店。

Mer läsning