Bisatser

En bisats är en sats som inte kan fungera som en egen mening. Om en sats fungerar som en egen mening är det inte en bisats, utan en huvudsats. Bisatsen är i stället alltid en del av en fras eller en annan sats.
Bisatsen att jag kommer sent fungerar inte som en egen mening. Däremot kan vi använda den inuti fraser eller andra satser (både inuti andra bisatser och i huvudsatser).
Jag berättade att jag kommer sent.
Bisats som objekt i en huvudsats
Att jag kommer sent är inget problem.
Bisats som subjekt i en huvudsats
Jag har köpt ett hus som behöver renoveras.
Bisats som attribut i en fras (ett hus som behöver renoveras)

Bisatsinledare

Ett lätt sätt att känna igen en bisats är att titta efter bisatsinledare. Svenskans bisatser inleds nämligen ofta av ett ord som markerar
 • att det är en bisats
 • vilken typ av bisats det är.
Dessa ord kallas för bisatsinledare, och många av dem tillhör en ordklass som kallas subjunktioner.
Exempel på bisatsinledare:
 • att
 • som
 • eftersom
 • därför att
 • för att
 • så att
 • sedan
 • innan.

Bisatsordföljd

Ett annat sätt att känna igen en bisats är att titta på ordföljden, för svenskans bisatser har ofta annan ordföljd än huvudsatser. I bisatser kommer oftast subjektet först och sedan satsadverbialet före verbet. I huvudsatser kommer verbet vanligtvis på andra plats.
Jag kan inte simma. Jag inte kan simma.
Huvudsatsordföljd
Han vet att jag inte kan simma. Han vet att jag kan inte simma.
Bisatsordföljd
För att se denna skillnad, behöver det finnas ett satsadverbial såsom inte eller faktiskt i satsen.

Bisatstyper

Man kan dela in bisatserna i tre typer:
 • attributiva bisatser
 • nominala bisatser
 • adverbiella bisatser.

Attributiva bisatser

Attributiva bisatser fungerar som beskrivande led i fraser. De inleds ofta med som.
Hon har en kompis som jobbar på sjukhuset.
Bisatsen är attribut i nominalfrasen en kompis som jobbar på sjukhuset.

Nominala bisatser

Nominala bisatser används ofta som subjekt, objekt och predikativ i satser. De inleds ofta med att.
Att jag missade tåget gjorde att jag kom för sent.
Bisatsen är subjekt i huvudsatsen (som är hela meningen).

Adverbiella bisatser

Adverbiella bisatser används som adverbial. De inleds av många olika bisatsinledare som markerar om bisatsen handlar om tid, plats, orsak eller liknande.
Jag ringde honom eftersom vi inte hade pratat på länge.
Bisatsen är orsaksadverbial i huvudsatsen (som är hela meningen).
Han blev rädd när vi knackade på dörren mitt i natten.
Bisatsen är tidsadverbial i huvudsatsen (som är hela meningen).

Mer läsning