Trasig eller sönder?

Trasig

När något är trasigt, är det fel på det eller så har det en skada. Vanligtvis går det inte längre att använda något som är trasigt.
Skärmen på mobilen är trasig.
English | 中文
The screen of the mobile phone is broken.
手机屏幕坏了。

Om tyg och annat som kan rivas sönder

Trasig används också om tyg, kläder och annat som kan rivas sönder (både konkret och bildligt).
Han har på sig en trasig T-shirt.
English | 中文
He is wearing a torn T-shirt.
他穿着一件破T恤。
Deras trasiga äktenskap går inte att reparera.
English | 中文
Their broken marriage cannot be repaired.
他们的婚姻破裂无法修复。

Sönder

Sönder betyder också att något är trasigt (har ett fel eller en skada).
Bilen var sönder.
English | 中文
The car is broken.
车坏了。
Min telefon är sönder igen.
English | 中文
My phone is broken again.
我的手机又坏了。

När något går itu eller delas upp

Ofta används sönder när något har gått itu, alltså i flera delar. Men det används även när felet inte är synlig.
Jag råkade slå sönder vasen.
English | 中文
I accidentally broke the vase.
我不小心打破了花瓶。

Som adverb

Sönder är ett adverb, så det kan bara användas predikativt.
Bilen är sönder Han köpte en sönder bil.
Eftersom det är ett adverb, kan det också användas adverbiellt:
Telefonen gick sönder.
English | 中文
The phone broke.
手机坏了。

Fler synonymer

Det finns många fler synonymer till trasig och sönder. Kan du alla?
Svenska
Engelska
söndrig
defective
i kras
in smithereens
i bitar
in pieces
itu
in half, in pieces
ur funktion
out of order
defekt
defective
obrukbar
unusable
förstörd
destroyed
kaputt
broken, not working
skadad
damaged
sönderslagen
broken, battered
sönderriven
torn to pieces
demolerad
demolished
pajad
ruined
paj
ruined

Exempel

Vasen gick i kras.
Det var mitt fel att bänken gick itu.
Hela semestern är förstörd.
Lägenheten var sönderslagen.
Min dator är paj.

Mer läsning