Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Ska, tänker eller kommer att?

När använder man »ska«, »tänker« och »kommer att« för att prata om framtiden? Lär dig det här!
Svenskans verb har ingen egen form för futurum. I stället använder man ofta hjälpverben ska, tänker eller kommer att. Men ett av de vanligaste sätten att prata om framtiden på svenska är faktiskt inte att använda ska, tänker eller kommer att. Det är att använda presens. Att det handlar om framtid markeras med ett tidsadverbial:
Jag har tre lektioner i morgon.
Nästa år åker vi till Spanien på semester.
Men det är förstås också vanligt att använda ska, tänker eller kommer att. Här får du lära dig skillnaden i hur de används.

Ska

Ska ≈ planerar att

Ska talar om vad subjektet har för intention. Det uttrycker en ganska subjektiv syn på framtiden. Det är inte säkert att det verkligen kommer att hända. Alla planer förverkligas inte. Preteritumformen är skulle, och den kan användas även om planen aldrig förverkligades.
Jag ska se en film i kväll.
Han ska träffa några kompisar i morgon.
Hon skulle ta bussen som gick klockan 8, men hon missade den.
Hon skulle ta bussen som gick klockan 8, och hon hann precis med den.

Ska som ’det påstås’, ’lär’

Ska används också när man har hört att något är eller ska bli på ett visst sätt. Det behöver inte handla om framtiden i detta fall.
Han ska vara rik. ≈ Han lär vara rik.
Det ska regna i morgon. ≈ Det sägs att det kommer att regna i morgon.
Lär dig mer om skillnaden mellan ska och lär: Ska eller lär?

Ska om förflyttning

Ska används dessutom om förflyttning. I dessa fall används ska ensamt, utan ett infinit verb:
Jag ska till skolan i morgon.
När ska du till tåget?
Han skulle hem för att äta.
Lär dig mer om detta ska: Ska någonstans.

Ska som i ’måste’

Ska används också i betydelsen ’måste’, men då behöver det inte handla om framtiden.
I morgon ska du städa rummet!
Du ska hålla vad du lovar.

Tänker

Tänker används som ska i den första betydelsen: om planer. Tänker uttrycker alltså någons intention, vad subjektet planerar att göra. Man kan säga att det betyder ’planerar att’. Andra synonymer är ämnar och har för avsikt.
Jag tänker se en film i kväll.
Han tänker träffa några kompisar i morgon.

Kommer att

Kommer att används om framtiden när det inte handlar om vad subjektet har för planer eller intentioner. Det är ofta utbytbart mot presens. Preteritumformen är kom att. Till skillnad från skulle, innebär kom att att det är sant. Kommer att uttrycker faktisk framtid.
Jag undrar vilket lag som kommer att vinna. ≈ vilket lag som vinner
Hur sen är du? Kommer du att missa tåget? ≈ Missar du tåget?
Hon var bara en enkel bondflicka, men hon kom att bli president. ≈ hon blev senare president

Ska jämfört med kommer att

Om man använder ska och kommer att tillsammans blir skillnaden ganska tydlig:
Han ska resa till Kina i morgon, men han kommer kanske att missa flyget.
Det ska regna i morgon, men det kommer säkert att bli ganska varmt ändå.

Lästips