Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Prova eller pröva?

Vad är skillnaden mellan verben »prova« och »pröva«? Här hittar du svaret!
Verben prova och pröva är ibland utbytbara, ibland inte. Så här tenderar vi att använda dem, men det är inte ovanligt att man hör prova där man annars hade förväntat sig pröva.

Använda på prov

Prova och pröva används båda i betydelsen ’använda på prov’, alltså att testa använda något kanske för första gången.
I morse provade jag vår nya kaffebryggare. I morse prövade jag vår nya kaffebryggare.
Har du provat det nya tv-spelet än? Har du prövat det nya tv-spelet än?

Prova om det passar

När man pratar om kläder eller liknande saker, brukar man använda prova. Man provar något för att se om det passar.
Provade du byxorna innan du köpte dem?
Jag provade 43:orna, men de var för små.

Pröva någots kvalitet

Pröva används ofta om att utsätta mer abstrakta saker för prov. Man prövar någons kunskaper, någons lojalitet, effekten av något och så vidare. När man prövar något, bedömer man dess kvalitet.
I testets andra del prövas elevens ordkunskap.
I dessa svåra stunder prövas vår vänskap.
Hon ville pröva lyckan i ett annat land.

Pröva en lösning

Pröva säger man också när man försöker använda något för att lösa ett problem. Man prövar en lösning.
– Jag får inte upp syltburken. – Har du prövat med en sked?
– Min dator har hängt sig. – Har du prövat att starta om den?