Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Klar, färdig, redo eller beredd?

Här jämför jag några vanliga betydelser hos »klar«, »färdig«, »redo« och »beredd«.

Något som man gjort och som är avslutat

Både klar och färdig kan betyda att något är gjort och avslutat.
Maten är klar. Maten är färdig.
Jag har stickat klart strumporna nu. Jag har stickat färdigt strumporna nu.

Ha använt något

När man är klar med något, har man använt det och tänker inte använda det mer. Här kan man också använda färdig.
Jag är klar med tidningen. Jag är färdig med tidningen.

Kunna göra något snart

När man är klar att göra något, kan man göra det snart. Här kan man också använda färdig och redo.
Jag är klar att åka. Jag är färdig att åka. Jag är redo att åka.

Som har förberett sig och kan klara något

När man har förberett sig på något som man tror ska hända eller redan vet ska hända, då är man beredd. Ofta kan man också använda redo i den här betydelsen.
Föräldrarna stod beredda att skälla ut barnen som varit ute efter läggdags. Föräldrarna stod redo att skälla ut barnen som varit ute efter läggdags.
Redo kan användas om saker också i denna betydelse.
Hotellrummet var inte redo att ta emot nya gäster än.

Villig eller benägen

Beredd används också ofta när en person vill eller när det finns en stor chans att personen gör något.
Jag är beredd att hålla med dig.