Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

En öl eller ett öl?

Kan man säga både »en öl« och »ett öl«? Och vad är i så fall skillnaden mellan dem? Här hittar du svaret!
Öl är ett substantiv som kan användas både med en och ett. Båda artiklarna fungerar dock inte alltid.
När man syftar på drycken öl i allmänhet, kan man använda antingen en eller ett.
De tycker om att släcka törsten med kallt öl. De tycker om att släcka törsten med kall öl.
När man syftar på en viss ölsort, fungerar också båda. Vanligtvis är pluralformen av öl också öl, men i den här betydelsen förekommer även öler.
Vi smakade på ett gott tyskt öl. Vi smakade på en god tysk öl.
Vi smakade på sju olika öler. Vi smakade på sju olika öl.
Det här ölet går inte att köpa på Systembolaget. Den här ölen går inte att köpa på Systembolaget.
Öl kan också syfta på en enhet öl, alltså ett glas öl, en flaska öl eller liknande. I den här betydelsen används alltid en och pluralformen öl.
Vill du ha en öl till?
Hur många öl har du druckit?
Är den här ölen min?
En öl räcker för mig, tack.
Substantivet kaffe används på ett liknande sätt. Skillnaden är att kaffe bara används med en i betydelsen ’en enhet kaffe’.
Hur vill du ha ditt kaffe?
Hur dricker du ditt te?
En kaffe, tack!