Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Eftersom eller därför att?

Är det någon skillnad på »eftersom« och »därför att«? Ja, det är det. Lär dig skillnaden här!
Eftersom och därför att är båda bisatsinledare. De inleder bisatser som anger anledning eller orsak.
Eftersom och därför att är ofta utbytbara, men vi brukar använda dem lite olika.

Så används »därför att«

Vanligtvis innehåller satsen efter därför att viktig information som talaren vill tala om. Informationen i den överordnade satsen är vanligtvis mindre viktig.
A: Ta med ett paraply! B: Varför? A: Vi behöver det, därför att det regnar.
»Vi behöver det« är mindre viktig information. Det är nästan en upprepning av redan känd information. Det är »att det regnar« som är det centrala – och att det är det som är anledningen.

Så används »eftersom«

Satsen efter eftersom innehåller däremot ofta bakgrunds­information eller information som lyssnaren redan känner till. Här är informationen i den andra satsen lika viktig eller viktigare.
A: Kom så går vi ut i regnet! B: Jag ska bara hämta ett paraply, eftersom det regnar.
Här berättar talaren att hen ska hämta ett paraply och att anledningen är regnet. Lyssnaren vet redan att det regnar.
Eftersom man sällan börjar meningar med det nya och viktiga, börjar man sällan meningar med därför att:
Jag stannar hemma, eftersom jag är sjuk. ≈ Jag stannar hemma. Anledningen är att jag är sjuk.
Eftersom jag är sjuk, stannar jag hemma. ≈ Med anledning av min sjukdom stannar jag hemma.
Jag stannar hemma, därför att jag är sjuk. ≈ Jag är sjuk. Det är därför som jag stannar hemma.
Därför att jag är sjuk, stannar jag hemma.
Men när man svarar på en fråga med varför är det ofta naturligare att välja därför att, eftersom resultaten eller konsekvensen redan är känd:
A: Varför kom du för sent i dag? B: Därför att bussen gick sönder. (Jag kom för sent, därför att bussen gick sönder.)

Skillnader i tal och skrift

Det finns ingen stilskillnad mellan eftersom och därför att. Båda används i både skriftspråk och talspråk. Däremot är för att lite vardagligare när det används i stället för därför att.
Jag gjorde det för att jag kunde.

Lästips