Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Därför eller därför att?

Hur används »därför« och »därför att«? Är det samma sak? Här hittar du svaret!
Därför och därför att ser väldigt lika ut, men de används helt olika.

Därför – av den aledningen

Därför är ett adverb som betyder ’av den anledningen’, ’av den orsaken’. Därför signalerar att något som man redan har sagt är anledningen eller orsaken.
Därför kan användas först i satsen. Därför kan också stå mitt i satsen, efter verbet och subjektet.
Det regnar. Därför vill jag inte gå ut. Anledningen (det regnar) finns i meningen före.
Han är sjuk. Han kommer därför inte att närvara. Anledningen (han är sjuk) finns i meningen före.
Kom ihåg att verbet kommer direkt efter därför om det står först i satsen!
Därför vill jag sjunga.

Därför att – anledningen är att

Därför att är en subjunktion, ett ord som inleder bisatser. Det betyder ungefär ’anledning är att’ eller ’orsaken är att’. Bisatser med därför att kommer sist i satsen.
Jag vill inte gå ut därför att det regnar. Anledningen (det regnar) finns i bisatsen.
Han kommer inte att närvara därför att han är sjuk. Anledningen (Han är sjuk) finns i bisatsen.

Lästips