Om svenska
Search…
Svenska | 瑞典语版
Powered By GitBook
Allihop eller allihopa?
Här får du lära dig vad skillnaden är mellan »allihop« och »allihopa«.
Allihop och allihopa betyder ’alla’. De används när man pratar om alla i en viss grupp. Betoningen är lite starkare än när man bara använder alla.
– Vilka böcker vill du köpa? – Jag vill köpa allihop/allihopa!
Skillnaden mellan allihop och allihopa är bara stilistisk. Allihop är neutralare än allihopa, som är mer vardagligt. Båda används i tal, men allihop är alltså vanligare i skrift.
Last modified 1yr ago
Copy link