Allihop eller allihopa?

Här får du lära dig vad skillnaden är mellan »allihop« och »allihopa«.

Allihop och allihopa betyder ’alla’. De används när man pratar om alla i en viss grupp. Betoningen är lite starkare än när man bara använder alla.

– Vilka böcker vill du köpa? – Jag vill köpa allihop/allihopa!

Skillnaden mellan allihop och allihopa är bara stilistisk. Allihop är neutralare än allihopa, som är mer vardagligt. Båda används i tal, men allihop är alltså vanligare i skrift.