Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Huvudsatser

Vad är en huvudsats? Hur känner man igen en huvudsats? Här hittar du svaret!
En huvudsats är en självständig sats. Till skillnad från bisatser står huvudsatsen inte inuti någon annan sats.
En huvudsats kan ensam utgöra ett påstående, en fråga, en uppmaning och så vidare.
Påstående Du lär dig svenska.
Fråga Lär du dig svenska?
Uppmaning Lär dig svenska!

Huvudsatsordföljd

Det är viktigt att lära sig skilja på huvudsatser och bisatser, eftersom de har olika ordföljd.
Huvudsatser inleds med ett fundament. Fundamentet kan vara nästan vilken satsdel som helst (subjekt, objekt, tidsadverbial, rumsadverbial och så vidare), men väldigt ofta är det subjektet.
Subjekt som fundament: Jag dricker kaffe.
Objekt som fundament: Kaffe dricker jag.
I huvudsatser kommer det böjda verbet direkt efter fundamentet, alltså på den andra positionen i satsen. Om vi stoppar in ett satsadverbial, till exempel inte, står verbet kvar direkt efter fundamentet. Detta skiljer sig från bisatser, där subjektet och satsadverbial kommer före det böjda verbet.
Huvudsatsordföljd: Jag dricker inte kaffe.
Bisatsordföljd: att jag inte dricker kaffe
Ja/nej-frågor saknar fundament, så de börjar med verbet.
Ordföljd i ja/nej-frågor
Gillade du filmen?
Har du läst den här boken?

Huvudsats + huvudsats

Alla meningar är inte en enda huvudsats. Ofta sätter man flera huvudsatser bredvid varandra för att bilda längre meningar. Det kallas samordning. För att kunna göra det, måste man oftast använda en konjunktion, till exempel och, men, eller, för eller .
Två huvudsatser i två olika meningar
Jag diskar. Jag lyssnar på musik.
Vill du se en film? Vill du spela tv-spel?
Han trodde att tavlan var äkta. Det var den inte.
Två huvudsatser i samma mening
Jag diskar och (jag) lyssnar på musik.
Vill du se en film eller vill du spela tv-spel?
Han trodde att tavlan var äkta, men det var den inte.