Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Bisatser

Vad är en bisats? Och hur känner man igen den? Här hittar du svaret!
En bisats är en sats som inte kan vara en egen mening. Bisatsen är alltid en del av en fras eller en annan sats.
Ensam bisats: att jag kommer sent
Bisats som objekt i en annan sats: Jag berättade att jag kommer sent.

Bisatsinledare

Svenskans bisatser inleds ofta av ett ord som markerar
 1. 1.
  att det är en bisats
 2. 2.
  vilken typ av bisats det är.
Dessa ord kallas för bisatsinledare, och många av dem tillhör en ordklass som kallas subjunktioner.
Exempel på bisatsinledare:
 • att
 • som
 • eftersom
 • därför att
 • för att
 • så att
 • sedan
 • innan

Bisatsordföljd

Bisatser har ofta annan ordföljd än huvudsatser. I bisatser kommer oftast subjektet först och sedan satsadverbialet före verbet. I huvudsatser kommer verbet vanligtvis på andra plats.
Huvudsatsordföljd Jag kan inte simma. Jag inte kan simma.
Bisatsordföljd Han vet att jag inte kan simma. Han vet att jag kan inte simma.

Bisatstyper

Man kan dela in bisatserna i tre typer.