Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Partikelverb

Svenskan är full av partikelverb. Lär dig vad det är och hur du använder dem.
Många verb används tillsammans med något som kallas partikel­adverbial eller (verb)partiklar. Tillsammans brukar man kalla verbet och partikeln för partikel­­förbindelser eller partikelverb.

Vad är en partikel?

Partikeln är oftast ett adverb som uttrycker riktning, till exempel upp eller bort, eller en preposition, till exempel eller av.
Av skicka kan vi bilda skicka upp, och av hitta kan vi bilda hitta på.

Och vad händer då?

När ett partikellöst verb blir ett partikelverb, händer två viktiga saker:

1. Betydelsen förändras

Partikelverbet får alltid en annan betydelse än det verbet utan partikel. Ibland är skillnaden liten och förutsägbar:
skicka och skicka upp (≈ skicka i riktning uppåt).
Men ofta ändras betydelsen mycket mer och på ett oförutsägbart sätt:
hoppa ✰ Barnen hoppar på sängen.
hoppa på (≈ attackera) ✰ Mördaren hoppade på offret.
skriva ✰ Läraren skriver på tavlan.
skriva på (≈ underteckna) ✰ Köparen skriver på kontraktet.
Därför måste man ofta lära sig partikelverbens betydelse utantill.

2. Betoningen förändras

Verb är ofta betonade. Hos partikelverb är själva verbet däremot obetonat. I stället är det partikeln som är betonad.

Vilken ordföljd får partikelverb?

Själva verbet i partikelverb hamnar på samma ställe som vanliga verb.
Partikeln kommer efter icke-finita verb, men före objekt, predikativ och adverbial.
Fundament
Typplats (verb eller bisatsinledare)
Subjekt
Satsadverbial
(Verb) + partikel
Komplement
Adverbial
Plötsligt
kom
jag
faktiskt
en bra idé.
Vad
vill
du
hitta på
i morgon?

Att lära sig partikelverb

Eftersom ett partikelverbs betydelse kan skilja sig ganska mycket från ett verb utan partikel, måste man lära sig många partikelverb utantill.
Som tur är finns det dock vissa mönster. Om man undersöker en partikel i taget, träder mönstren fram. Läs mer om specifika partiklar här: