Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Konditionalis

Hur används konditionalis på svenska? Här hittar du svaret!
Konditionalis är en verbform som finns i flera språk. Svenskan har egentligen ingen konditionalisform, men i svenskundervisningen kallas ibland skulle + infinitiv och skulle ha + supinum för konditionalis 1 och konditionalis 2.
Konditionalis 1 och 2 används för att uttrycka något tänkt, alltså något som inte är har hänt på riktigt. Ofta avslöjar användningen av skulle också att talare hoppas på något eller är rädd för att något ska hända.
Konditionalis är särskilt vanligt i villkorssatser, satser som uttrycker ett villkor. Villkoret uttrycks i en bisats med subjunktionen om. I talspråk och informellt skriftspråk används också ifall.
Men i villkorssatser används även andra verbformer.

Villkorssatser

Verbet i den överordnade satsen står ofta i konstruktionen skulle + verb eller i preteritum. Verbet i villkorsbisatsen står i preteritum.
Om du sprang, skulle du bli trött. Om du sprang, blev du trött.
Om du var trött, skulle du behöva sova. Om du var trött, behövde du sova.
Ofta inleds den överordnade satsen med . Det är särskilt vanligt i talspråk.
Om du sprang, skulle du bli trött.
Om verbet är vara, kan man använda formen vore i både bisatsen och den överordnade satsen. Det formen kallas konjunktiv. Andra verb har också konjunktivformer (till exempel: finge, ginge, blibleve), men dessa är ålderdomliga och mycket ovanliga.
Om du var trött, behövde du sova. Om du var trött, skulle du behöva sova. Om du vore trött, skulle du behöva sova.
Det vore bra om du kunde hjälpa till.
Om villkoret är orealistiskt, använder man preteritum perfekt (till exempel hade sprungit). Man kan också använda skulle ha + supinum i den överordnade satsen.
Om du hade sprungit, hade du blivit trött. Om du hade sprungit, skulle du ha blivit trött. ≈ du springer/sprang inte
Om du hade varit trött, hade du behövt sova. Om du hade varit trött, skulle du ha behövt sova. ≈ du är/var inte trött
Du vore inte trött nu om du hade sovit ordentligt. ≈ du sov inte ordentligt
Kom ihåg att har och hade kan utelämnas i bisatser. Därför ser man ofta meningar som denna:
Du vore inte trött nu om du sovit ordentligt.

Sammanfattning

preteritum + infinitiv om/ifall någon gjorde något, (så) skulle någon göra något
preteritum + preteritum om/ifall någon gjorde något, (så) gjorde någon något
preteritum perfekt + supinum om/ifall någon hade gjort något, (så) skulle någon ha gjort något
preteritum perfekt + preteritum perfekt om/ifall någon hade gjort något, (så) hade någon gjort något

Lästips