Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Nominalfras

Vad är en nominalfras?

En nominalfras är ett eller flera ord som tillsammans fungerar som ett ensamt substantiv.
De enklaste nominalfraserna består av endast ett ord: ett substantiv eller ett pronomen. Detta ord kallas för huvudord.
Exempel på nominalfraser med bara ett ord:
 • hund
 • huset
 • sjuksköterskan
 • kärlek
 • jag
 • honom.
Nominalfrasen kan också innehålla olika bestämningar. Bestämningarna kan vara till exempel adjektivattribut eller attributiva bisatser, och de beskriver huvudordet. Huvudordet och alla bestämningar utgör tillsammans nominalfrasen.
Exempel på längre nominalfraser (med huvudordet i fetstilt):
 • en svart hund
 • huset som står på kullen
 • den gamla sjuksköterskan
 • kärlek som aldrig dör.

Så används nominalfraser

Nominalfraser används ofta som subjekt, objekt, predikativ eller efter prepositionen i prepositionsfraser.
Nominalfras som subjekt:
 • Jag heter Klas.
 • Huset som står på kullen är till salu.
Nominalfras som objekt:
 • Jag träffade den gamla sjuksköterskan.
 • Han ville uppleva äkta kärlek som aldrig dör.
Nominalfras som predikativ:
 • Han är en snäll kille.
Nominalfras i prepositionsfras (som rektion):
 • Jag tänker på dig.
 • Vi sökte efter den gamla sjuksköterskan.
Vissa nominalfraser kan också användas som adverbial:
 • Vi träffas varje måndag.
 • Nästa vecka är jag ledig.
Det finns mycket att lära sig om nominalfraser, men nu har du förhoppningsvis koll på grunderna.