Vadå då?

Vad betyder »vadå då«? Och hur används det? Här hittar du svaret!

Frågan »vadå då?« betyder ’varför frågar du det?’. Uttrycket används mest i talspråk. Adverbet hurså används på samma sätt.

– Hinner du hem till klockan 6 i dag? – Vadå då? – Jag ville veta om du ska äta middag med oss eller inte.

– Hur lång är du? – En och sjuttiosex. Vadå då? – Nej, jag bara undrade.