Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Se ut

Hur använder man »se ut«? Ska »se« och »ut« stå tillsammans eller separerade? Här hittar du svaret!
Se ut används både med den beskrivande delen före eller efter ut.
se trött ut
se ut att vara trött
Är båda alltid rätt? Nej, om den beskrivande delen kommer före eller efter ut beror på vad den består av.

Adjektivfraser

Adjektivfraser, alltså fraser som har ett adjektiv som huvudord, placeras alltid mellan se och ut.
Adjektivfraser har adjektiv som huvudord, till exempel mycket gammal eller lite trött.
Du ser ledsen ut.
Han ser väldigt hungrig ut.
Ni såg lite sådär småtrötta ut.
Det spelar ingen roll om adjektivfrasen består av ett ord eller tjugo. Den ska ändå klämmas in mellan se och ut.
Adjektivfrasen får inte ha några bestämningar efter adjektivet, utan bara före.
Han ser kär i dig ut.
Han ser kär ut.
Han ser alldeles kär ut.
Om man vill ha en bestämning efter adjektivet, får man använda en infinitivfras i stället: Han ser ut att vara kär i dig.

Som-fraser

Om den beskrivande delen börjar med som, ska den placeras efter se ut.
Du ser ut som ett ledset litet barn.
Han ser ut som om han inte har ätit på dagar.
Som inleder en så kallas subjunktionsfras. Den här frasen består av som plus en nominalfras eller en bisats. Bisatsen är ofta inledd av om eller att.
Ni ser ut som clowner.
Ni ser ut som om ni skulle behöva en tupplur.

Infinitivfraser

Om den beskrivande delen är en infinitivfras, kommer den också sist. Infinitivfraser känner man igen genom att de börjar med att och har ett verb i infinitiv.
Du ser ut att behöva en kram.
Han ser ut att vara kär i dig.
Last modified 3yr ago