Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Någonting ditåt

Uttrycket någonting ditåt betyder ’någonting liknande’.
Han har ändrat sin kosthållning. Han äter inte LCHF men någonting ditåt. = Han äter inte LCHF men någonting liknande.
Hon hette Lina, Lena eller någonting ditåt. = Hon Hette Lina, Lena eller någonting liknande.
Filmen handlar om vampyrer eller någonting ditåt. = Filmen handlar om vampyrer eller någonting liknande.
Man kan också säga något i den stilen.
Han är inte arkitekt men något i den stilen.
Last modified 2yr ago