Någonting ditåt

Uttrycket någonting ditåt betyder ’någonting liknande’.

Han har ändrat sin kosthållning. Han äter inte LCHF men någonting ditåt. = Han äter inte LCHF men någonting liknande.

Hon hette Lina, Lena eller någonting ditåt. = Hon Hette Lina, Lena eller någonting liknande.

Filmen handlar om vampyrer eller någonting ditåt. = Filmen handlar om vampyrer eller någonting liknande.

Man kan också säga något i den stilen.

Han är inte arkitekt men något i den stilen.