Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Nå botten

Vad betyder »nå botten« när det används bildligt? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Att nå botten är att nå den absolut lägsta nivån. Botten används ofta som metafor för något mycket dåligt.
Jag har nått botten. Jag har aldrig mått så dåligt förut.
Ibland betyder det bara att något har nått den lägsta nivån utan att det behöver vara något dåligt.
Bostadspriserna har nått botten.
Botten kan också används som adjektiv i betydelsen ’ytterst dålig’. Toppen, ’mycket bra’, är motsatsen.
Den här boken är verkligen botten.
Den här boken är verkligen toppen.