Om svenska
Search…
Låta bli
I svenskan finns det ett uttryck som betyder att man aktivt undviker att göra eller röra något: låta bli.
Låta bli betyder att man inte gör något eller inte rör något.
De vanligaste konstruktionerna är låta bli att göra något och låta bli något.
Jag försöker att låta bli att äta godis under veckorna.
Det vore bra om du lät bli att reta honom.
Om du kunde låta bli att pilla på din telefon hela tiden, skulle vi kunna ha det riktigt trevligt tillsammans.
Det kan också betyda att man inte rör vid något.
Låt bli din telefon!
Låt bli! (= Rör den inte!)
Hon är helt betuttad och kan inte låta bli honom!

Lästips

Copy link
Contents
Lästips