Jämna plågor

Vad betyder uttrycket »jämna plågor« och när använder man det? Här hittar du svaret!

Uttrycket jämna plågor används som svar på frågor som till exempel ”Hur är läget?”, ”Hur står det till med dig?” och ”Är allt bra med dig?”. Det betyder att det är sådär, alltså varken bra eller dåligt.

– Hur lever livet med dig? – Det är jämna plågor.

Uttrycket jämna plågor används på ett skämtsamt sätt.