Om svenska
Search…
Hur kommer det sig?
Vad betyder »komma sig« i »hur kommer det sig«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Komma sig kan betyda ’hänga samman’ när man pratar om orsak och följd. Det används i uttrycket »hur kommer det sig« och andra liknande uttryckssätt. »Hur kommer det sig« betyder ungerfär ’varför, vad är orsaken’.
Hur kommer det sig att du är sen? ≈ Varför är du sen?
Hur kan det komma sig att du aldrig har träffat honom? ≈ Vad är orsaken till att du aldrig har träffat honom? Varför … ?
Last modified 2yr ago
Copy link