Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Hur kommer det sig?

Vad betyder »komma sig« i »hur kommer det sig«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Komma sig kan betyda ’hänga samman’ när man pratar om orsak och följd. Det används i uttrycket »hur kommer det sig« och andra liknande uttryckssätt. »Hur kommer det sig« betyder ungerfär ’varför, vad är orsaken’.
Hur kommer det sig att du är sen? ≈ Varför är du sen?
Hur kan det komma sig att du aldrig har träffat honom? ≈ Vad är orsaken till att du aldrig har träffat honom? Varför … ?