Om svenska
Search…
Helt enkelt
Lär dig hur du använder uttrycket »helt enkelt«.
Uttrycket helt enkelt uttrycker att något inte är komplicerat, till exempel en förklaring. Helt enkelt signalerar att något inte är mer komplicerat än man säger.
Det är inte det att han inte vill träffa er. Han ville helt enkelt vara för sig själv i dag.
Först blandar du alla torra ingredienser. Sedan rör du helt enkelt ner de blöta ingredienserna.
Du skrev en intressant text, men det räcker helt enkelt inte för att få betyg på den här kursen.
Last modified 6mo ago
Copy link