Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Gott om och ont om

Vad betyder »gott om« och »ont om«? Och hur används de? Här hittar du svaret!
När det finns gott om något, finns det mer än tillräckligt av det.
– Har vi socker? – Ja, det finns gott om socker i skåpet.
– Skynda dig! – Vadå då? Vi har gott om tid ju.
Motsatsen är att det är ont om något. Då finns det mindre än tillräckligt av det.
– Vill du hänga med på bio? – Inte den här gången, tyvärr. Jag har lite ont om pengar den här månaden.
Det är ont om läkare i regionen.
När man lär sig svenska utanför Sverige är det ofta ont om tillfällen att öva.
Man kan förstärka både gott om och ont om genom att använda väldigt eller något annat gradadverb (förstärkningsord) framför. På samma sätt kan man försvaga ont om med lite.
väldigt gott om otroligt gott om mycket ont om
lite ont om ganska ont om