Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Ge ett finger …

Vad betyder »Ger man honom ett finger tar han snart hela handen«? Och hur används det?
Uttrycket »Ger man någon ett finger tar han/hon snart hela handen« används om personer som ofta utnyttjar andra. Om man ger den här personen något, kommer hen att vilja ha mer. Om man hjälper personen, kommer hen att ta för givet att hen ska få mer hjälp i framtiden.
Passa dig för att hjälpa henne. Ger man henne ett finger tar hon snart hela handen.
Jag skulle inte låna ut pengar till honom. Ger man honom ett finger tar han snart hela handen.

Lästips