Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Få se, få höra, få veta

Här får du lära dig vad de tre verbgrupperna »få se«, »få veta« och »få höra« betyder och hur de används.
Flera verb som har med våra sinnen att göra kan kombineras med :
  • få se
  • få veta
  • få höra.
Vilken skillnad gör då ? I stora drag finns det tre saker som kan uttrycka i dessa konstruktioner:
  • att någonting börjar
  • framtid
  • tillåtelse eller tvång.

Att någonting börjar

Få se, få veta och få höra kan betona att seendet, vetandet och hörandet börjar. Till skillnad från de enkla verben se, veta och höra uttrycker konstruktionerna med ofta att det hela händer ganska plötsligt.
Plötsligt fick han se en björn.
Så fort jag kom hem fick jag veta att katten hade rymt.

Framtid

Få se, få veta och få höra kan ibland uttrycka framtid.
I morgon får du veta vem som vinner.

Tillåtelse eller tvång

Den tredje betydelse som få se, få veta och få höra kan uttrycka är tillåtelse eller tvång. Denna betydelse är vanlig hos även tillsammans med andra verb.
Som barnvakt fick han se Frost minst fem gånger i månaden.
Hon fick ofta höra kommentarer om sitt lila hår.