Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

En tjugo stycken

Vad betyder »en« i »en tjugo stycken«? Lär dig en ny betydelse hos detta vanliga ord!
En är ett av svenskans vanligaste ord. Det första man tänker på är kanske att det är en obestämd artikel (en kontra ett) och att det är ett räkneord (en, två, tre). Men en är faktiskt också ett pronomen och ett adverb.
I frasen en tjugo stycken är en ett adverb som betyder ’ungefär’ eller ’omkring’. En tjugo stycken betyder alltså ’ungefär tjugo stycken’.
Adverbet en används bara med tal, antingen ett eller flera.
Här är några fler exempel:
Det kom en fyrtio, femtio på festen.
Han åkte hemifrån för en tio minuter sedan.
De flesta var nöjda, men det var en två, tre stycken som inte var det.
Last modified 3yr ago